FİLİSTİN DOSYASI /// VİDEO : Alparslan Türkeş – Filistinliler ve Araplar Türk düşmanıdır

VİDEO LİNK :

https://www.youtube.com/watch?v=6ldNxk8Kj0E

YENİ DÜNYA DÜZENİ DOSYASI /// YUSUF GİRAYALP ATAN : Yeni Dünya Yeni Düzen (I-II-III. BÖLÜM)

Yeni Dünya Yeni Düzen

Yusuf Girayalp Atan

Küresel finans krizinin üstünden dokuz yıl geçmesine rağmen etkilerinin hâlâ devam etmesi yapısal sorunların henüz çözülemediğini gösteriyor.

Birleşmiş Milletler Üniversitesi Dünya Kalkınma Ekonomisi Araştırma Enstitüsü’nün 57 ülke için 1970-2003 dönemine ait Gini katsayılarını hesapladığı panel çalışmasında ortaya konmuştur ki; 1980 sonrasında hızla artan küresel kapitalist sistemin ardından dünya genelinde ortalama kişi başı gelirde bir artış olsa da gelir dağılımı adaletsizliği hızla artmış, zenginler daha zengin, yoksullar daha da yoksul hale gelmiştir.

Yine 1980 sonrasında yaygınlaşan küresel kapitalist sistem ile birlikte kapitalizmin tüketim çılgınlığı kültürü de küreselleşmenin etkisiyle yaygınlaşmış bu durum üretimin artmasına, üretim artışı da daha çok yer altı ve yer üstü kaynak ihtiyacına neden olmuştur. Tüketim ve üretim çılgınlığı dünya üzerindeki yer altı ve yer üstü kaynaklarının hızla sömürülmesine yol açmıştır. Kendi bölgelerindeki kaynakları hızla tüketen “Batı dünyası” kendilerine göre güçsüz ve zayıf olarak gördükleri ülkelerin kaynaklarını kullanmak için çeşitli bahaneler üretmiş ve askeri veya siyasi güçleriyle bu ülkelerin kaynaklarını kendi üretimleri için kullanmaya başlamışlardır. Terör, savaş, yoksulluk ve kıtlık yaşayan ülkelerin vatandaşları daha iyi bir yaşam umuduyla batı ülkelerine göç etmeye başlamış böylece ülkelerin demografik yapıları da bozulmaya başlamıştır.

Bu durum “Batı Dünyası”nın bekasını tehdit etmeye başlamıştır. 4. yüzyıl ile 6. yüzyıl arasında Orta Asya’dan Avrupa’ya yapılan ve Kavimler Göçü, tarihin en büyük imparatorluklarından olan Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasına neden olmuş nihayetinde göçlere dayanamayan Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında yıkılmıştır. Bugüne baktığımız zaman küresel göç hareketlerinin sadece savaş ortamının yaşandığı Ortadoğu coğrafyasından olmayıp aynı zamanda Afganistan, Pakistan, Hindistan gibi Asya ülkelerinden ve Afrika kıtasından da kaynaklandığını görüyoruz. Göç hareketlerinin baskısı altında olan AB çözümü Türkiye ile geri kabul antlaşması imzalayarak bulmaya çalışmıştır.

Küreselleşmenin ideolojik temellerinden olan özgürlük ve insan hakları sloganları sebebiyle ilk dönemlerde batı ülkelerine sığınan insanlara ciddi bir karşı çıkış olmasa da 2008 küresel finans krizinin ardından ekonomik problemler yaşayan ve ekonomik çıkarlar sebebiyle bir arada olan başta AB ülkeleri olmak üzere batı dünyasında mültecilere karşı bir tavır oluşmaya başlamıştır. ABD ve AB ülkelerinde gerek ulusçu siyasilerin gerekse basın ve medyanın algı operasyonlarıyla ırkçılık artırılmış, kapitalizmin neden olduğu terör ve göç problemini İslam ve terör kelimelerini yan yana getirerek örtbas etmeye çalışmışlar ve çalışmaktadırlar.

Güç savaşı

Bugünlerde şiddetini artıran küresel savaşın haritasına baktığımız zaman geçmişte olduğu gibi taraflar keskin bir şekilde ayrışmamakta, taraflar birbirleriyle olan ilişkilerini bir yandan yürütürken diğer yandan çatışmaya devam etmektedirler. ABD, NATO üzerinden Doğu Avrupa bölgesine askeri yığınak yaparken aynı zamanda Güney Çin Denizi bölgesinde Çin’e karşı askeri pozisyon almış, diğer taraftan da Ortadoğu bölgesinde PYD-YPG’ye destek vererek varlığını sürdürmeye çalışmaktadır.

ABD eski başkanı Obama döneminde Afganistan ve Ortadoğu’dan askeri varlığını çekerek Güney Asya bölgesine yönelmeye çalışan ABD, Trump’ın seçilmesiyle beraber planları altüst olmuş ve bocalama dönemine girmiştir.

Yeni Düzen

Kapitalist sistemin serbest piyasa ekonomisi politikasından kaynaklanan aşırı tüketim ve üretim savaş, yoksulluk, terör, göç ve çevre sorunları özellikle son dönemde küresel ekonomik milliyetçiliğe neden olmuş, birçok ülkede korumacı politikalar uygulanmaya başlanmıştır.

Küresel güç mücadelelerinin yaşandığı bugünlerin ardından dünya yepyeni bir sisteme geçecek, küresel hegemonik güçler yerini bölgesel ve bölge üstü güçlere bırakacaktır. Tek veya çift kutuplu güç mücadelesinden ziyade çok kutuplu güç dengesi oluşacaktır.

Ancak Güney Asya bölgesi yeni küresel dengelerde önemli bir konumda olacağını göstermektedir. The Boston ConsultingGroup tarafından yayımlanan Küresel Varlık Raporu’na göre, 2014’te 151 trilyon dolar, 2015’te 158 trilyon dolar olan küresel servet 2016’da %5,3 büyüyerek 166,5 trilyon dolara ulaşmıştır.Raporda büyümenin temel nedeni olarak Asya-Pasifik bölgesinde oluşan yeni servet birikimi ve özellikle ABD’deki finansal varlıkların performansı gösterilmiştir.Yine rapora göre küresel servetin yıllık ortalama yüzde 6 artışla 2021 yılında 223 trilyon dolara ulaşması beklenirken bu büyümenin yaklaşık yarısı (%40) Asya-Pasifik bölgesinden gelmesi beklenmektedir. Raporda Asya-Pasifik bölgesi mevcut büyüme hızını sürdürmesi durumunda, 2021 yılında listede Batı Avrupa’nın yerini alarak zirvedeki Kuzey Amerika ile aradaki farkı oldukça azaltması bekleniyor.

Kıymetli okurlar yazı dizisi olarak planladığım konumuza haftaya Türkiye’nin yaptıkları ve yapması gerekenler ile kaldığımız yerden devam edeceğim.

BÖLÜM 2

Kıymetli okurlar. Geçen haftaki yazımda kapitalist sistemin neden olduğu küresel problemlere değinmiştim. Güney Asya’nın artan önemine değinmiştim. Bu hafta değişen dünya düzeninde Asya’dan başlayan değişen ticaret yollarının ekonomik sistemdeki yol açtığı değişime ve ülkemizin bu doğrultuda yaptıklarına ve yapması gerekenlere değinmeye çalışacağım.

Değişen Ticaret Yolları

Küresel sermayenin desteklediği ABD eski başkanı Obama Güney Asya bölgesinin artan öneminin farkına varmış ve 2011 yılında yaptığı bir açıklamada “Günümüzün savaşlarını bitirdiğimizden, ulusal güvenlik ekibime, Asya Pasifik’teki varlığımızın ve görevlerimizin en üst önceliğimiz yapılması konusunda talimat verdim” demişti.

Düz kâğıt üstüne çizilmiş olan dünya haritasını gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman dünya nüfusunun üçte ikisinin Türkiye’nin doğusunda yaşadığını söyleyebiliriz. Batı dünyasında nüfusun yaşlandığını da düşünürsek bu bölgenin önümüzdeki dönemdeki önemini daha net görebiliriz.

ABD, (Hard Power) saldırgan politika ile hegemonik güç olma yolunu izlerken Çin, (Soft Power) Sun-Tzu’nun "Düşman ordularını savaşmadan yenmek en büyük ustalıktır."felsefesi doğrultusunda ticaret ve diplomasi ile ülkeler arasında nüfuzunu artırma yolu izliyor.

Çin’in 2013 yılında başlattığı Bir Kuşak Bir Yol projesi ile Asya-Pasifik, Orta Asya ve Orta Doğu’yu içine alan bölgede ekonomik entegrasyonu sağlayacak yeni ticaret haritalarının çizilmesi ve Çin’in Güney Çin Denizi bölgesinde petrol ve doğal gaz bulma çalışması bölgenin küresel güç dengelerini değiştirme sürecini başlatmıştır. Proje tam olarak aktif hale geldiğinde, 68 ülkede yapılacak altyapı yatırımlarına 8 trilyon dolarlık katkı sağlaması bekleniyor.

Bir Kuşak Bir Yol projesi ile beraber ulus devlet ve küresel sermaye arasındaki ekonomi politik mücadele yerini ulus devlet kontrollü piyasa ekonomisine bırakacak gibi görünüyor. Projenin kapsamı altında olan Asya Altyapı Yatırım Bankası ile devlet ve özel sektör iş birliği ile köprüler, yollar ve raylı sistemler kurulmaktadır. Çok uluslu bir proje olan OBOR uzun vadede çok uluslu finansman yoluyla yürütülecektir.

Yeni Düzen ve Türkiye

Bir yandan NATO üyesi olan Türkiye diğer yandan NATO üyesi olmayan ülkelerle OBOR projesi kapsamında ilişkilerini ilerleterek denge politikası izlemesi önemlidir. Çünkü Türkiye jeopolitik konumu gereği batı ile doğu arasında bir köprü pozisyonundadır. Bu köprü OBOR projesi için de önemlidir.

Küresel ekonomik ağırlığın Asya’ya kaydığı bu dönemde Türkiye bir süredir çalışmalar yürütüyor. Gerek enerji gerekse ticari yolların geçeceği Türkiye merkez ülke olarak kritik bir rol üstlenecektir. Bu sebeple Ahmet Davutoğlu’nun güç formülündeki “Siyasi İrade” unsuru oldukça önemlidir. “Siyasi İrade” ne kadar güçlü olursa uluslararası ilişkilerde o kadar etkin ve güçlü oluruz. Güçlü bir lider Siyasi İradeyi güçlendirerek önümüzdeki dönemde Türkiye’nin konumunu da güçlendirecektir. Bu sebeple son dönemde ülkemize yapılan çeşitli operasyonlar ile “Siyasi İrade” zayıflatılmak istenmekte ve Türkiye’nin gücünü sınırlı tutmaya çalışmaktadırlar.

Kapitalist sistemin getirdiği terör, savaş, yoksulluk ve göç problemi sebebiyle Türkiye fakir ve mazlum ulusların geleceği konusunda tarihte bugüne kadar karşılaşılmamış bir sorumluluk yüklenmiştir. Bu sorumluluğu layıkıyla taşıyabilmek için çok boyutlu stratejik planlama yaparak bölgeler üstü bir güç olma yolunda sağlam adımlarla ilerlemek gerekmektedir.

Türkiye beşeri sermayesini artırmak için köklü bir dönüşüm sürecine girmesi gerekmektedir. Nitekim 15 Temmuz Hain Darbe girişiminin ardından hem FETÖ hem de PKK, DHKP-C gibi terör örgütlerinin mensuplarının temizlenmesiyle bu dönüşüm süreci başlamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Devleti sıfırdan kuracağız” açıklaması da bu köklü değişim ve dönüşüm sürecini işaret etmektedir.

Yeni dönemde başarılı olmak için sadece yol, köprü, enerji gibi alt yapı yatırımlarıyla yetinmemeli yenilikçi ve girişimci insan gücü konusunda da çalışmalar yapılmalıdır. Daha eleştirel, çok daha üretken, belli kalıplar içinde düşünmeyi değil, üretimi ve yeniliği teşvik eden, kendi kendini eleştirebilen bir model geliştirilmesi elzemdir. Endüstri 4.0 olarak adlandırılan süreç ile birlikte düşündüğümüz zaman yeni dönemde bu zihni devrimi gerçekleştirmek zorunluluk haline gelmiştir. Nesnelerin interneti olarak adlandırılan Endüstri 4.0 ile üretim sürecinde de öğrenebilen yapay zekalı makineler devreye girecektir.

Bu sebeple eğitim sistemimizde hayal gücünü zorlayan serbest düşüncelerin geliştirilmesi için bir model uygulanması gerekmektedir. Babam, Prof. Ahmet Atan’ın bir makalesinde değindiği gibi "Hayal gerçeğin geçmişidir; Hayal kuran ve bunları

gerçeğe dönüştürmek için gerekli gayreti gösteren gönüllü insanlar; gerçeğe açılan kapının anahtarını elde etmiştir.” Hayal kurabilen gençlerin yetişmesi ar-ge ve inovasyonun temelini oluşturmaktadır. Bunların sağlanması ile Türkiye oluşturulan yeni düzende hak ettiği konumda olacaktır.

BÖLÜM 3

Küresel güç dengesi yeniden kurulurken Türkiye emin adımlarla güçlenmeye devam ediyor. Son yıllarda yapılan stratejik adımlar yeni düzende Türkiye’nin kritik roller üstleneceğinin göstergeleridir.

Türkiye, dünyayı etkisi altına alan 2008 küresel finans krizi sonrasında IMF ile anlaşma imzalamayarak önemli bir dönemeçten geçmiş, sonrasında ise adeta ülkemizin bağımsızlığını eline almasında büyük bir adım atmıştır. Nitekim Türkiye’nin 2023 hedefleri bu yıllarda ilan edilmiş ve millileşme hamleleri birbiri ardına gelmeye başlamıştır.

Savunma sanayinde millileşme oranını her geçen gün artıran Türkiye yerli ve milli uydusunu tamamladığında uzay teknolojileri konusunda da stratejik güce sahip olacaktır. Uzay teknolojilerinde güçlü olan ülkeler küresel güç dengelerinde de önemli bir güce sahip olacaklardır.

Yazı dizimizin ilk ikisinde de üzerinde ağırlıkla durduğum Tek Kuşak Tek Yol projesine tekrar dönecek olursak; bu projede demir yolları, kara yolları, enerji nakil hatları, devasa inşaat projeleri ve yeni limanların yapılması planlandığını projeyi takip edenler bilir. Güney Asya bölgesini hem Orta hem de Güney koridordan AB’ye bağlayan hat üzerinde bulunduğumuzdan dolayı bu projenin en kilit ülkesi şüphesiz ki Türkiye’dir. Türkiye’nin Somali’de, Çin’in Cibuti’de kurduğu askeri üsler gerek o bölgenin gerekse Tek Kuşak Tek Yol projesinin deniz hattının güvenliği konusunda atılmış olan adımlardandır.

Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı, Çanakkale 1915 Köprü projesi doğu ile batı arasında köprü olan Türkiye’nin Tek Kuşak Tek yol projesi kapsamında atmış olduğu önemli adımlardan bir kaçıdır.

TANAP, Türk Akımı, İsrail Gazı ile ilgili görüşmeler Türkiye’yi enerji kavşağı haline getirecek, Nükleer santraller ve HES yatırımları Türkiye’nin enerji konusunda dışa bağımlılığını azaltarak üretim maliyetlerinin düşmesine yol açacaktır.

Türkiye sadece ticaret ve enerji alanında değil aynı zamanda finans sektöründe de önemli bir merkez olma yolunda adımlar atmaktadır. Reel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak, her türlü finansal aracın ihraç edilebildiği, güçlü bir fiziksel, beşeri ve teknolojik altyapıya sahip, etkin bir biçimde denetlenen şeffaf bir piyasa yapısını tesis edecek olan İstanbul Finans Merkezi Projesi Türkiye’yi gelecek dönemde bu alanda da önemli bir oyuncu haline getirecektir. Bununla birlikte uzun yıllardır dış fazla sebebiyle önemli ölçüde birikim yapan Çin’in Tek Kuşak Tek Yol projesinin finansmanı için kurulmasında öncülük ettiği Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın kurucu üyesi olan Türkiye bu anlamda da önemli bir adım atmıştır. Aynı zamanda yerli para ile ticaret yapılması hususu da Türkiye’nin attığı en stratejik adımlardan biridir.

Türkiye bu dönemde gerek bölgesinde gerekse küresel anlamda oluşturduğu diplomatik hat ile nüfuz alanını genişletme çalışmaları yürütmektedir. Türkiye, 1924 yılında 39 dış temsilciliğe sahip olan Türkiye, günümüzde 234 misyonla temsil edilerek tüm dünyada barışı oluşturmak, istikrara ve refaha katkıda bulunmak amacıyla çalışmaktadır. Türkiye diplomasisi, özellikle son birkaç yılda büyük bir dinamizm kazanmıştır. Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, Körfez, Afrika, Orta Asya, Avrupa, Amerika ve hatta Latin Amerika ülkeleri de olmak üzere neredeyse tüm dünya ülkeleriyle hem siyasi hem de ekonomik ve ticari alanlarda yoğun bir diplomasi yürütmeye çalışmaktadır. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son birkaç ayda gerek ülkemize gelen liderlerle gerekse yurt dışına gerçekleştirdiği ziyaretlere baktığımızda yürütülen yoğun çalışmayı görebiliriz.

Türkiye’nin yürüttüğü yeni dönem uluslararası ilişkiler Türkiye’nin artan gücünün bir sonucudur. Türkiye’ye kendi politikalarını zorla dayatmaya çalışan AB’ye Cumhurbaşkanı Erdoğan BBC’ye verdiği röportajda “Bizim için AB olmazsa olmaz yer değil. Biz Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne alamayız’ derlerse, bu bizi rahatlatır.” Sözleriyle gerekli cevabı vermiştir.

Türkiye, gücünü bilerek denge politikası yürütmeye devam etmektedir. Bir yandan Rusya’dan S-400 füzesi alma konusunda son aşamaya gelirken diğer yandan Türkiye’nin kendi hava ve füze savunma sisteminin geliştirilmesi için Fransız ve İtalyan şirketleri ile mutabakat imzalaması, bir yandan Türk savaş uçağı yapımı için İngiltere ile antlaşma imzalanırken Çin ile Tek Kuşak Tek Yol projesinde ortak çalışma yürütmesi bunun en net göstergesidir.

Tüm bunlar yapılırken beşeri sermaye konusunda geride kalınmamalıdır. Özellikle son yıllarda üretimde robotik teknolojilerin gelişmesiyle beraber insan iş gücü azalmaktadır. İnsanların uzun bir sürede yaptığı işleri robotik teknoloji ve otomasyon sistemleri daha kısa sürede, daha az maliyet ile gerçekleştirmektedir. Nesnelerin interneti ile makineler arasında bağlantıların kurulduğu bu süreçte ülkemizin genç nüfusunu yeni düzene hazır hale getirmeliyiz. Şüphesiz ki; liyakat sahibi ve eleştirel düşünce sahibi gençler geleceğin inşasında önemli rol oynayacaktır.

DEVAM EDECEK.

KUTLAMA MESAJI : Basın Bayramı ve Gazeteciler Gününü kutlarız

Basına sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz 1908 gününe atfen her yıl kutlanan Basın Bayramı ve Gazeteciler Günü’nde ahlakını, kalemini ve fikirlerini hiçbir sebeple hiçbir kişi veya zümrenin emrine vermeyen, güvenilir, dürüst, yurtsever basın mensuplarını saygılarımla kutlarız.

Türker Ertürk ve ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU

ANMA MESAJI : LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASININ 94. YILINDA EMEĞİ GEÇENLERİ MİNNET İLE ANIYORUZ

Lozan Barış Antlaşması, yabancı devletler tarafından uluslararası alanda sınırlarımızın ve her açıdan bağımsızlığımızın tanınmasının tescili olmasından ötürü ve sürekliliği nedeni ile ülkemiz için yaşamsal öneme haiz bir tapu niteliğindedir. Kurtuluş Savaşımızı taçlandıran Lozan Zaferinin 94. yılında, bu zafere katkıda bulunan başta İsmet Paşa ve arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygı ile anıyoruz.

Türker Ertürk ve ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU

ERMENİSTAN DOSYASI : Ermenistan’da 2700 Türk kadını esir tutuluyor /// Hükümet ne yapıyor ????

Ermenistan’da 2700 Türk kadını esir

Ermenistan’da esir Türk kadınları

Azerbaycan-Ermenistan savaşında Ermeniler tarafından esir alınan 2.700 Karabağlı Türk kadının kurtarılması için harekete geçildi.

Hollanda Avrasya Vakfı 1992 yılında başlayan Azerbaycan-Ermenistan savaşında Ermeniler tarafından esir alınan 2.700 Karabağlı Türk kadının kurtarılması için harekete geçti. Avrasya Vakfı Başkanı Fatma Aktaş konuyu gündeme getirmek, esir kadınları kurtarmak için uluslararsı güçleri göreve çağırdı.

Konu ile ilgili olarak toplumun bilgilendirilmesi amacı ile ilk adımı 3 ekim 2015 tarihinde atacaklarını belirten Aktaş, bir basın bildirisi yayınlayarak duyarlı insanları davet etti.

Aktaş’ın mesajı söyle:

Konu: Karabağ Savaşı Sırasında Ermenilerin Elindeki Türk Kadın Esirler.

1988 Yılında Rus Orsusunun da desteği ile Ermeni ayrılıkçı kuvvetler,Ezeli Azerbaycan Toprağı olan Karabağı Ermenistanla birleştirmek ve Karabağdaki Türkleri ise bölgeden temizlemek için başlattıkları işgal 1994 yılında imzalanan ateşkesle savaşı sona erdirmiştir.

Günümüzde özellikle sınır bölgelerinde yaşanan çatışmalar yer yer devam etmektedir. Rusya destekli Ermeni silahlı kuvvetlerinin başlattığı bu haksız işgalde ; Azerbaycan Türklerinden ,20.000 kişi öldürülmüş 50.000 ‘e yakın kişi sakat kalmış, bir milyonun üzerinde insan doğduğu,yaşadığı topraklardan koparılarak göçmen durumuna düşmüştür.

Yine bu işgal süreci içinde 4.000 binden fazla kişi rehine ve esir olarak Ermeni silahlı güçlerinin elinde tam anlamıyla insanlık dışı işkencelere maruz kalmış ,bu rehine ve esirlerden sadece 1370 kişinin iadesi sağlanmıştır. Özellikle Hocalı’da sivil halka uygulananlar yaşadığımız yüzyılın en sarsıcı soykırımı olarak dünyanın gözü önünde yaşanmıştır.

Fatma Aktaş

2700, Karabağlı Türk kadın, genç ve çocuk Ermenistanın soykırımcı silahlı kuvvetleri tarafından hala esir tutulmaktadır. Gerek bölgeye giden Uluslararası örgütlerin gözlem ve raporları,gerek süreci bölgeden takip eden basın-yayın organlarının tesbitleri ve gerekse iade edilen esir ve rehinelerin yaşadıklarına dair anlatımları çerçevesinde bugün Karabağda esir tutulan Azerbaycan Türklerinin içinde bulunduğu insanlık dışı şartları gözler önüne sermektedir.

Özellikle savaşla ,çatışmayla ilgisi olmayan kadın ve çocuklarla ilgili bilgi ve belgeler savaş kurbanlarının korunmasına dair 1949 tarihli Cenevre sözleşmesinin Ermeniler tarafından tümüyle ihlal edildiğinin kanıtlarıdır.

18-31 Ekim 1998 tarihinde HENRY BÖLL VAKFI tarafından Karabağ savaşında esir ve kayıplarla ilgili uzmanlar tarafından uygulanan araştırma projesi ve raporları bu gerçekleri dünyaya bir kez daha duyurmuştur.

Organ mafyası eline düşen ve tıbbı denek olarak kullanılan çocuklar, köle anlayışı içinde seks pazarlarında satılan kadınlar ve en ilkel şartlar altında maden ocaklarında çalıştırılan erkekler günümüzün utancı ve gerçeğidir.

1992 yılında Uluslararası Haç Örgütü tarafından kayıt altına aldığı rehinelerin neredeyse tümü bugün Ermeniler tarafından inkar edilmektedir. Böylesi bir insanlık dışı suçun madurlarını,tüm bilgi ve belgelerle bir kez daha gündeme getirmek,dünya kamu oyunun dikkatini çekmek ve çözüm odaklı hedefleri paylaşmak amacı ile düzenlediğimiz konferansa;

Karabağda savaşmış Kadın Gazi ve Karabağ Gazileri Sosyal Birliğinin Başkanı Rada Abbas Hanım ve Karabağ Kaçkınlarının acilarini Basin yoluyla halka anlatan jornalist Roza Hüseynova hanım, Azerbaycandan davetli konuşmacılar olarak katılacaktır.

Konunun önemini belirtmek, çözüm için bitmeyen aciliyeti açısından bilgilenmek ve Azerbaycan ile dayanışma ruhunu yükseltmek amacıyla tüm duyarlı Türkleri ve Türk dostlarını; 3. Ekim 2015, Cumartesi günü, saat 18.30 -22.00 arası, Clubhuis de Hobbel, Hobbemastraat 184, 2526 JT Den Haağ adresindeki konferansımıza bekliyoruz.

Saygılarımızla

Fatma Aktaş

Avrasya Vakfı Başkanı, Lahey, Hollanda

İRTİCA DOSYASI : HAZİNE ARAZİLERİ, KURAN KURSLARINA 49 YILLIĞINA BEDELSİZ VERİLECEK /// İRTİCA HORTLAYACAK

LİNK : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209864493918151&set=a.10205462153622395.1073741826.1507279392&type=3&theater

DARBELER DOSYASI /// E. TUĞA. TÜRKER ERTÜRK : Darbeciliğin Mantığına Aykırı…

LİNK : http://www.turkererturk.com.tr/darbeciligin-mantigina-aykiri/

Geçtiğimiz 15 Temmuz’da Fethullah Gülen Ordusu’nun, yani İmamın Askerlerinin yaptığı darbe girişiminin birinci yılını idrak ettik. Bu konuyu 15 Temmuz’da ve takip eden bir iki gün içinde yazmak istemedim, gargaraya gelmesin diye. Şimdi salim, analizci ve sorgulayıcı kafayla 15 Temmuz 2017’de yaşadıklarımıza bir bakalım.

Araştırdım ve gördüm ki; Asya’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Latin Amerika’ya kadar dünyanın hiçbir yerinde başarısız darbe girişimleri kutlanmıyor. Kutlanan, sadece ve sadece başarılı olan darbeler. Bunun tek istisnası, geçtiğimiz 15 Temmuz 2017’de yaşadığımız kutlamalar. Hatta buna, hadlerini de bir hayli aşarak destan dediler. İnsanın aklına hemen geliyor; kutlandığına göre, bir yıl önce bizim yaşadığımız da başarılı bir darbeydi!

31 Mart Ayaklanması Kafası

Eğer 15 Temmuz başarısız darbe girişimi bayram olabiliyorsa, niçin 20 Şubat ve 20-21 Mayıs tarihlerini bayram olarak ilan etmiyoruz? Çünkü o tarihlerde de Talat Aydemir’in darbe girişimleri bastırılmıştı.

Tarihimizden benzetmek gerekirse, 15 Temmuz adeta Kabakçı Mustafa isyanı idi. Yani Gülen Cemaati Ordusu’nun gerici ayaklanmasıydı. Bu tür ayaklanmalar ve darbe girişimleri çağdaşlıkla, hukukla, tüm toplum kesimlerinin kucaklanması ve demokrasi ile bastırılır ve yaşanan travmalar rehabilite edilebilir. Ama bugüne kadar gördüklerimiz 31 Mart Ayaklanması kafasıdır!

Darbeye TSK’nın Yüzde 2’si Katılmış!

15 Temmuz Darbe Girişimi hakkında hazırlanan afişler ise rezaletin ötesindeydi. Çünkü afişlerde darbenin arkasındaki Fethullah Gülen ve cemaati saklanmış ve gösterilmemiş ama Türk Silahlı Kuvvetleri hem itibarsızlaştırılmaya çalışılmış hem de darbenin arkasındaki güçmüş gibi gösterilmiş. Halbuki darbeyi engelleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) idi! Nasıl mı? Oturdum, üşenmedim ve hesapladım; TSK envanterinde bulunan tugayları, taburları, bölükleri, tankları, topları, havanları, uçakları, füze bataryalarını, gemileri, denizaltıları, filoları, radar istasyonlarını alt alta yazdım ve yanlarına 15 Temmuz Darbe Girişimine katılıp katılmadıklarını belirttim.

Sonuç ne çıktı biliyor musunuz? Sıkı durun! TSK’nın sadece yüzde 2’si darbe girişimine katılmış, bunların hepsi cemaatçi ve yüzde 95’i AKP İktidarı sayesinde terfi ettirilmiş ve bulundukları yerlere gelmişler!

Ben Yanılmadım ve Aldanmadım!

Geçen hafta çıkarılan 692 sayılı KHK’ya bir göz attım! Bir de ne göreyim; 1996’da meslekten cemaatçi diye ihraç ettiklerimin 2003’den sonra AKP ile kimisi geriye dönmüş, kimisine de iade-i itibar vermişler. İşte bunları 692 sayılı KHK ile tekrar ihraç etmişler. Şimdi soruyorum; kim sorumlu? Ben yanılmadım, aldanmadım ama ülkeyi yanılan, aldananlar yönetiyor! Ya da durumdan sıyırmak için yanıldığını ve aldandığını söylüyor!

Demem o ki; 15 Temmuz Darbe Girişiminin başat sorumlusu, halen ülkemizi yönettiğini zanneden iktidar iradesidir. Bunlar hesap vermeden taşlar yerine oturmaz ve sular dinmez.

Terör Değil, Karşı Devrim Örgütü!

Kimin Gülenci olduğunun ve Cemaat Ordusu’na yardım ve yataklık yaptığının belirlenmesi kriterlerini de anlamak imkansız. Neymiş efendim; “Bank Asya’ya para yatırmış”, “Bank Asya üzerinden havale yapmış” veya “by lock kullanmış” gibi! Ben size daha sağlam kriter söyleyeyim; mesela Pensilvanya’ya gidip, el-etek öpmek ve bağlılık bildirmek gibi! Veya devletin aklı Gülen Cemaati’ni tehdit görmesine ve “Devletin içine sızarak, yönetimi ele geçirmeye çalışıyor” demesine, bu konuda iktidara brifingler vermesine rağmen bunları yok sayarak, cemaate yardım, yataklık ve başta Ergenekon ve Balyoz gibi operasyonlar olmak üzere işbirliği yapmak!

Bir de başımıza FETÖ adlandırması çıktı! Yani bunlar Fethullah’ın terör örgütüymüş! Doğru değil, uyduruk! Terör ve terörist tanımlarına bakın, uymaz! Biz zamanında, testi kırılmadan yazdık ve ekranlarda anlattık; “Bunlar dört dörtlük karşı devrim örgütüdür, devleti ele geçirmeye çalışıyorlar” diye. Terör örgütü olmadıkları halde onlara terör örgütü demelerinin nedeni ideolojilerini, kendilerini ve şu anda devlete soktukları diğer cemaatleri kurtarmak içindir!

Demokrasinin Nöbeti Olmaz

Bütün bunar yetmezmiş gibi demokrasi nöbeti başlattılar. Her şeyden önce; demokrasinin nöbeti olmaz! Demokrasi; akılla, bilgiyle, bilim egemen kafalı ve eleştirel akla sahip toplumun yetiştirilmesiyle, toplumsal barışın ve refahın paylaşımıyla korunur ve yüceltilir. Laiklik aşındırılıyorsa, demokrasi yok ediliyor demektir. Ezcümle iktidar, demokrasi kazanımlarımızı katletmektedir, tutulan nöbetler tek adam rejimini inşa etme ve muhalifleri sindirme nöbetleridir.

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında 249 insanımız yaşamını kaybetti. Ama hiçbirisine otopsi yapılmadı ve yapılması istenmedi, engellendi! Halbuki özellikle sivilleri öldüren mermilerin hangi silahlar tarafından atıldığının ve o silahları kimin kullandığının anlaşılması çok önemliydi!

Halkın Kanı Dökülsün mü İstendi?

Dünyanın her yerinde darbeciler, kendilerine direnenleri ezerler ve gerekirse öldürürler ama bunu açık açık yaparlar ki direnmeyi kimse aklına getirmesin ve getiremesin diye. Darbecilerin hiçbir zaman mevzie girmiş ve kendini gizlemiş bir keskin nişancı marifetiyle halkın üzerine ateş açtıkları görülmemiştir ve bu darbeciliğin mantığına aykırıdır.

Gizli el marifetiyle halkın üzerine ateş açmak provokasyon işidir! 1977’de, Taksim’de olduğu gibi! Şimdi soruyoruz; 15 Temmuz 2016’da Boğaziçi Köprüsü’nün üstünde halkın üzerine ateş açan keskin nişancı kimin adına tetiğe bastı? Darbecilerin adına olmadığı çok aşikâr! İnsanın aklına gelmiyor değil; “Köprünün üzerinde bir itiş kakış çıksın, kan dökülsün ve destansı bir hava mı yaratılsın istendi?” diye!

Ali Cengiz Oyunu!

Evet, işin içinde Ali Cengiz oyunu var! 15 Temmuz 2016’da gerçekten neler olduğu kamuoyunun gözünden kaçırıldı. Kanaatim o ki; 16 Temmuz’da başlayan ve Türkiye’yi tek adam rejimine zorlayan gelişmelerin kurguları, provokasyonları ve “Allah’ın lütfu” olarak takdim edilen gerekçeleri bu Ali Cengiz oyunun içinde gizli!

İşte bu nedenle, OHAL’in uzatılmasına şaşırmayın! Şaşıranlara ben şaşırıyorum! Artık bu iktidar iradesiyle OHAL’siz Türkiye olmaz, olamaz! 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar OHAL ile gitmeyi planlıyorlar! “Olabilir mi?” zamanla göreceğiz! OHAL, tek adam rejimi kurabilmek ve buna itiraz edenleri sindirmek ve içeriye atmak içindir! Ama zulümle ve baskıyla ilanihaye ayakta kalmış bir iktidar örneğini tarih yazmamıştır. Gümbür gümbür yıkılacaklar, şüpheniz olmasın. Mütevazı bir çapta bile olsa pes etmeyin ve mücadeleye devam edin! Ülkemizi sokakta bulmadık!

Türker Ertürk
E. Amiral, Araştırmacı – Yazar

RESMİ İNTERNET SİTESİ:
http://www.turkererturk.com.tr

Facebook:
https://www.facebook.com/turker.erturk.5
https://www.facebook.com/pages/T%C3%BCrker-Ert%C3%BCrk/556317261057681?ref=profile

Facebook Grup:
https://www.facebook.com/groups/797431790326056/?fref=ts

Twitter:
https://twitter.com/Orsatramola

Instagram:
https://www.instagram.com/turkererturk

PKK ÖRGÜTÜ DOSYASI /// VİDEO : PKK MİLİTANLARI MEHMETÇİK KARŞISINDA ÇARESİZ KALINCA OYNAMAYA BAŞLADI – İŞTE BUYRUN :)

VİDEO LİNK :

https://www.youtube.com/watch?v=hFrK5p-LJDI&feature=youtu.be

BÜROKRASİ DOSYASI /// VİDEO : FETÖ’NÜN VALİ’SİNDEN TARİKAT’IN VALİ’SİNE DURUM DEĞİŞMEDİ – İŞTE BUYRUN

Link : http://odatv.com/devletin-valisi-iste-boyle-karsilandi-2307171200.html

Yeni Sakarya Valisi İlhan Balkanlıoğlu, Valilik binasında İsmailağa cemaati üyeleri tarafından tekbirlerle karşılanarak makamına oturtuldu.

Halktv.com’da yer alan habere göre, İsmailağa cemaatiyle yakın ilişkide olan bürokratların yükselmesinin son örneği yeni atanan Sakarya Valisi İlhan Balkanlıoğlu oldu. Sakarya’nın yeni Valisi, cemaat müritleri tarafından karşılanarak makamına oturtulurken, cihada gidercesine tekbirlerle Valilik binasını inletti.

Vali Balkanlıoğlu makamına geldiğinde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananlardan bahsederek, “İyi püskürttünüz” ifadesini kullandıktan sonra, “Aranızda gazi olan var mı?” diye soruyor. Bir iki kişinin elini kaldırdığı görünüyor.

CEMAATCİ VALİ AFYON’DA TANINMIŞTI

Türkiye İlhan Balkanlıoğlu’nu, Afyon’da 2012 yılında askeri cephanelikte 25 askerin şehit olduğu patlamanın ardından kente gelen dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel’e sucuk, kilim ve satranç takımı hediye etmesiyle tanımıştı. Türkiye’nin büyük acıya büründüğü olayda bu hediyelerin verilmesine yönelik eleştirilere Vali Balkanlıoğlu, “Reklamın iyisi, kötüsü olmaz” diyerek yanıt vermişti.

Valiyle ilgili tartışmalar Afyon’daki patlamanın ardından da devam etmişti.

"AKP HİÇ AKILLANMAYACAK"

Öte yandan, CHP Genel Başkan yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda yaşananları "Sakarya Valisi tekbirlerle valiliğe giriyor. Sanki atamasını bir cemaat yapmış! FETÖ’yü temizle, İsmailağa’yı yerleştir AKP hiç akıllanmayacak" ifadeleriyle eleştirdi.

İşte valinin tekbirle geldiği o anlar:

VİDEO LİNK :

https://www.youtube.com/watch?v=CmPQbG8QpME&feature=youtu.be

DARBELER DOSYASI : “Darbecilerin ticaret sicili kayıtlarında işi ne?”

"Darbecilerin ticaret sicili kayıtlarında işi ne?"

"Bakın akçalı ilişkiler diye Akıncı’dan yola çıktık, nereye geldik…"

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak "Akıncı Üssü iddianamesine göre, Milsoft Yazılım AŞ aynı zamanda Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile iş ilişkisi içinde. İddianamede, Hava Kuvvetleri İstihbarat "Başkanlığı’nca 10 Nisan 2014 ile -darbe girişiminden iki gün önce- 13 Temmuz 2016 tarihleri arasında Milsoft AŞ’ye alınan hizmet karşılığı toplam 7 milyon 62 bin 851 TL para gönderildiği belirtiliyor" dedi.

Sedat Ergin’in "Darbecilerin ticaret sicili kayıtlarında işi ne?" başlığıyla yayımlanan (18 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

15 Temmuz 2016 gecesini Akıncı Üssü’nde geçiren, 16 Temmuz sabahı üssün yakınında açık arazide jandarma tarafından yakalanan darbenin sivil yönetici kadrosundaki isimleri birbirine bağlayan çok önemli bir ortak payda var: Akçalı ilişkiler…

Bugünkü yazımızda, Akıncı Üssü iddianamesi ve Ticaret Sicili Gazetesi’ne dayanarak, Gülen organizasyonuna bağlı şirketler içindeki ortaklıklar, hisse paylarındaki hareketler ve bu şirketlerdeki SGK kayıtları üzerinden darbenin sivil yöneticilerini birbirleriyle ilişkilendirmeye çalışalım.

Bunu yapmaya koyulduğumuzda hemen karşımıza Gülen örgütünün finans ayağında Bank Asya ile birlikte en önemli kuruluş olan Kaynak Holding çıkıyor. Örneğin, darbenin sivil yöneticilerinden Kemal Batmaz, 2001 yılında önce bu holding bünyesindeki Kaynak Dış Ticaret AŞ’de çalışmaya başlamış, ardından da Kaynak Kâğıt AŞ’ye geçmiş, burada genel müdürlüğe kadar yükseldikten sonra 2015 yılında şirketten ayrılmış.

Batmaz, aynı zamanda 2005 yılında kurulan Gürmed Medikal Özel Sağlık Teşhis Tedavi Merkezleri Limited şirketinde yüzde 10 hisseye sahip. Bu şirketin çoğunluk hissesi Mehmet Sungur’da. Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Sanayi Ticaret AŞ isimli 2010 yılında kurulmuş ikinci bir şirkette ise yüzde 11 hissesi var Batmaz’ın. Burada da Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sungur.

Bir de Garnet Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Dış Ticaret AŞ adında 2005 yılında kurulmuş bir şirket var. Kemal Batmaz burada yüzde 50 hisse sahibi iken 12 Ağustos 2015’te hisselerini Mehmet Sungur’a devrederek bu şirketten ayrılmış.

Her üç şirkette de kilit oyuncu olarak Mehmet Sungur’u görüyoruz. Sungur, Gülenci işadamlarının örgütü TUSKON’un 1 Mart 2014 tarihli genel kurulunda kuruluşun başkanı Rıza Nur Meral’in dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a meydan okumasının ardından ayağa kalkıp kendisini alkışlayan konukların ilk sırasında yer alan, hakkında yakalama kararı bulunan bir işadamı. Bu arada söz konusu üç şirkete de FETÖ/PDY bağlantıları nedeniyle kayyum atandığını belirtelim.

*

Şimdi Garnet AŞ deyince biraz durmamız gerekiyor. Akıncı Üssü’ne ilişkin iddianamede, “Hava Kuvvetleri İmamı” Adil Öksüz’ün darbe hazırlık toplantılarını yapmak üzere Ankara’ya gelirken “34 SIR 49” numaralı aracı kullandığı belirtiliyor. Kent girişinde arabaların ön cephesini fotoğraflayan PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarına göre, bu aracın 27 Aralık 2015 ile 15 Haziran 2016 tarihleri arasında Ankara’ya tam 11 kez geldiği tespit edilmiş.

Öksüz, kullandığı Audi 6 marka bu aracı nasıl edindi? Kaynak Holding’e kayyum olarak atanan İmran Okumuş’un 17 Ağustos 2016 tarihinde AA’ya yaptığı açıklamaya göre, bu araç kendisine Garnet şirketi tarafından temin edildi. Okumuş, ayrıca Öksüz’ün Kısıklı’da karargâh olarak kullandığı ofisin de Garnet’e ait olduğunu belirtiyor bu açıklamasında.

Adil Öksüz’ün Mehmet Sungur’un şirketleriyle ilişkisi bununla sınırlı kalmıyor. İddianameye göre, Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz’ün Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Sanayi Ticaret AŞ’de SGK kaydı bulunuyor. Ayrıca MASAK raporu, Mehmet Sungur’un 2 Şubat 2014 tarihinde Adil Öksüz’e 234 bin TL havale gönderdiğini gösteriyor.

Bitmedi. Öksüz’ün kayınbiraderi Abdülhadi Yıldırım da üçüncü şirket Garnet AŞ’de bir dönem hisse sahibi görünüyor. 17 Haziran 2008 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi’ne göre, 1 milyon TL sermayeli şirkette Abdülhadi Yıldırım’ın yüzde 4’e tekabül eden 40 bin liralık hissesi var.

Batmaz, savcılık ifadesinde Öksüz’ü tanımadığını, ancak kendisinin kayınbiraderini tanıdığını, ABD gezisine giderken adres olarak Abdülhadi Yıldırım’ın adresini verdiğini söylüyor.

*

Şimdi Harun Biniş’in durumuna bakalım. Harun Biniş, önce 2004 yılında kurulan Venero Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nde çalışmış. 16 Nisan 2004 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi’nde Biniş’in şirkete müdür olarak atandığı yazıyor. 31 Ağustos 2006’da Ertuğrul Mescioğlu’dan bu şirketteki hisseleri Harun Biniş’e geçmiş. Biniş 2010 yılında hisselerini Sürat Bilişim Teknolojileri AŞ’ye devrederek Venero ile ilişkisini kesmiş. 5 Ağustos 2011 tarihinde Venero’nun yeni hisse yapısında Kaynak Holding AŞ ikinci büyük hissedar olmuş. Venero’ya da FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle 2015 yılında kayyum atanmış.

Biniş, Kaynak Medya AŞ adlı şirkette de yüzde 3.68 hissedar görünüyor. Bu şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’nı da bir süre Kemal Batmaz yapmış. Ayrıca Biniş’in Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler AŞ’de de SGK kaydı bulunduğu ortaya çıkmış. Bunların hepsi FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan şirketler.

Biniş, ardından 2012-2015 yılları arasında Milsoft Yazılım Teknolojileri AŞ’de çalışmış. Bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve iki ortağından biri olarak karşımıza yine Mehmet Sungur çıkıyor. Bu şirkete de FETÖ/PDY bağlantısı görülerek 19 Şubat 2016 tarihinde kayyum atanmış.

*

Akıncı Üssü iddianamesine göre, Milsoft Yazılım AŞ aynı zamanda Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile iş ilişkisi içinde. İddianamede, Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı’nca 10 Nisan 2014 ile -darbe girişiminden iki gün önce- 13 Temmuz 2016 tarihleri arasında Milsoft AŞ’ye alınan hizmet karşılığı toplam 7 milyon 62 bin 851 TL para gönderildiği belirtiliyor.

Peki bu bilgi iddianamenin hangi bölümünde yer alıyor? 15 Temmuz’da Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı’nda Daire Başkanı olan Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’le ilgili bölümde yer alıyor. Şu Çiğli’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yakalamak üzere helikopterle Marmaris’e giden özel ekibin başındaki tuğgeneralden söz ediyorum.

Bakın akçalı ilişkiler diye Akıncı’dan yola çıktık, nereye geldik…

İstihbarat

strateji, güvenlik, araştırma, istihbarat, komplo teorileri, mizah, teknoloji, mk ultra, nwo